Ne nedir? Neden niçin?

KİTABIN YAŞ GRUBU ÇİZERLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ ?

Çocuk ve gençlerin nörolojik gelişimlerine göre görsel algıları da farklılık gösterir. Kitabın yaş grubuna göre çocukların rahatlıkla algılayabilecekleri tarzda çizmeye özen gösteririz. Renk seçimleri, detayların yoğunluğu gibi faktörler hedef okur kitlesi gözetilerek tasarlanır. Çizerin bunu bilmesi ve ona göre bir tarz belirlemesi lazımdır.

KİTABIN TÜRÜ ÇİZERLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ ?

İllüstrasyon, bir kitapta geçen hikayenin görsel olarak anlatılması sanatıdır. Hikayede anlatılmak istenen duygu, düşünce ve fikir görsel olarak da anlatılır. Hikayeyle örtüşmeyen tiplemeler, sahneler, renkler vs kitabın bütünlüğünü zedeler. Örneğin bir bilim kurgu hikayesinde kullanılan çizim tarzı ve karakterler, gerçek hayat hikayesi gibi hikayelerle örtüşmeyebilir.

REVİZYON NEDİR? 

Revizyon, mevcut resmin üzerindeki ufak detayların yeniden düzenlenmesidir. Sahnenin tamamen değiştirilmesi, komposizyonu etkileyecek ek bir unsur çizimi vs revizyon değil yeni bir çizimdir.

BAKARAK MI ÇİZİYORSUNUZ?

Bir nesnenin/canlının illüstrasyonunu çizmeden önce elbette gerçeğe yakın görüntüsünü çizebilmek gerekiyor. Kedinin anatomisini bilmeden onun illüstrasyonunu da çizmek mümkün değildir. Tabii ki etrafımızdaki gerçek nesneleri sürekli gözlemleriz. Fakat çocuk hikayelerinde genelde hayali tiplemeler çizeriz ve elbette bu hayali tiplemeleri gerçek yaşantıda görebiliyorsak , mesela uçan bir fil, çiçek sulayan bir dinazor, ruh sağlığımızla ilgili bir sorun var demektir 😀 Kısaca gerçek nesne/canlılara bakıp onları hayalimizde farklı biçimde düşünür ve onu kağıda geçiririz.

DİJİTAL İLLÜSTRASYON MU DAHA DEĞERLİ YOKSA GELENEKSEL KAĞIT/KALEM ÜZERİNE Mİ?

Çocuk kitaplarında her ne kadar dijital ortamlar da kullansak asıl olan elde ettiğimiz sonuçtur. Kullandığımız  malzemeler sadece araçtır. Neye, neyle çizdiğimiz önemli değildir. Kaldı ki her iki metodun da kendine göre zorlukları/kolaylıkları vardır dolayısıyla biri diğerinden daha zor ya da kolay değildir.

Örneğin dijital bir ortamda gerçek suluboya efekti verebilmek gerçek suluboya kullanmaktan çok daha zordur. Bu durumda dijital ortam kolay diyemeyiz.

Şahsım adına benim için kağıda ya da dijital ortama çizmek arasında bir zorluk/zaman farkı bulunmuyor. Dijital ortamda kullandığım fırçalar geleneksel fırçalar olduğu için kağıda çizmekle aynı zamanı alıyor. Tek farkı hata yaptığınızda kolay silebiliyor olmanız, büyütüp/küçültmeniz vs.vs.

Ayrıca geleneksel metodla çizdiğinizde baskı teknikleri gereği çizdiğiniz illüstrasyon taranıp en sonunda yine dijital ortama aktarılacaktır. Bu esnada oluşabilecek renk ve kalite kayıpları da yine dijital ortamda telafi edilmesi gerekir.